inZagreb

Uvjeti najma

VLASNIŠTVO: Ova stranica, kao i svaki od njezinih modula, je autorskim pravima zaštićeno vlasništvo tvrtke Inviso Zagreb doo. Ništa od sadržaja ili podataka koje se nalaze na ovim stranicama ne smije se reproducirati, objavljivati, distribuirati, prodavati, prenositi ili mijenjati bez izričitog pismenog dopuštenja tvrtke Inviso Zagreb doo.

KORIŠTENJE STRANICE: Ovu stranicu moguće je koristiti isključivo u svrhu legitimne rezervacije, a ne za bilo koju drugu svrhu, uključujući spekulativne ili lažne rezervacije.

PRIVATNOST: Inviso Zagreb d.o.o. se obavezuje zaštiti osobne podatke svojih klijenata, te da će prikupiti samo osobne podatke za potrebe prijave gosta nadležnom turističkom uredu ili za statističke potrebe. Inviso Zagreb doo. informira kupce o načinu osiguravanja osobnih podadaka, te daje svojim klijentima mogućnost izbora nesudjelovanja u raznim listama za marketinške svrhe, odnosno, uklanjanje svojih podataka iz našeg sustava.
Svi podaci o korisnicima strogo su pohranjeni i dostupni su samo za ovlašteno osoblje. Svi djelatnici i poslovni partneri Inviso Zagreb d.o.o. su odgovorni za obavljanje pod sličnim uvjetima uz poštivanje načela zaštite privatnosti podataka.


REZERVACIJE: Minimalno razdoblje rezervacije je 3 dana. Smještaj se naplaćuje po stanu a ne po osobi.

PLAĆANJE: Za potvrdu rezervacije potrebno je 3-dnevno nepovratno avansno plaćanje.
Plaćanje je moguće putem bankovnog transfera ili kreditnom karticom. Ostatak iznosa najma plaća se u gotovini ili kreditnim karticama (Visa, MasterCard, kao i Maestro debitna kartica) po dolasku (pri dolasku), odnosno, prije dolaska (kreditnom karticom ili bankovnim transferom).


OTKAZ: Naknada u slučaju otkaza najma je iznos 3-dnevnog nepovratnog avansnog plaćanja. U slučaju ranije odjave (za boravak dulji od 20 noćenja), moguće je vratiti neiskorišteni iznos najma koji je preostao nakon isteka 10. dana od obavijesti o otkazu (iznos za prvih 10 noćenja od dana otkaza se ne vraća).


SIGURNOSNI DEPOZIT: Zadržavamo pravo da, po dolasku, zatražimo gosta polog za osiguranje od štete u iznosu od 100 EUR. Polog se vraća na kraju boravka pod uvjetom da nije došlo do oštećenja apartmana i imovine te da su troškovi telefoniranja (ako je telefon korišten) u potpunosti podmireni.


INVENTAR: Gost te obvezuje držati u dobrom stanju sve stvari u apartmanu. U slučaju uništenja, loma ili oštećenja bilo koje stvari, iznos štete će se naplatiti od gosta.

KORIŠTENJE APARTMANA: Ulazak u apartman je od 14:00, a izlazak je najkasnije do 11:00 sati. Ukoliko je apartman slobodan ranije, moguć je i raniji ulazak za bez dodatnih troškova. Isto tako, ako je apartman dostupan u popodnevnim satima, postoji mogućnost kasnijeg izlaska. Apartmani su namijenjeni isključivo za potrebe smještaja i ne mogu se koristiti za druge svrhe koje nisu u skladu s hrvatskim zakonima.


TEHNIČKI PROBLEMI: Inviso Zagreb d.o.o. zadržava pravo promjene rezerviranog apartmana za drugi koji je iste, slične ili više kategorije, uz zadržavanje cijene prema potvrdi rezervacije, a u slučaju da se rezervirani apartman ne može unajmiti zbog više sile ili bilo kakvih tehničkih problema.

NADLEŽNOST SUDA: Eventualni sporovi u primjeni ovih Općih uvjeta rješavati će se sporazumno U protivnom, isti se podvrgavaju odluci nadležnog suda u Zagrebu, a mjerodavno pravo je pravo RH.

 

INVISO ZAGREB d.o.o.

Zagreb, Hrvatska